2016-01-11 11:39Pressmeddelande

EU borde göra mer för att hjälpa till med flyktingkrisen

Europas medborgare, och svenskarna i synnerhet, anser att EU i stort borde göra mer för att hjälpa till med den nuvarande flyktingkrisen. Det visar en undersökning genomförd bland medborgare i ett antal europeiska länder. Gällande Sveriges agerande tycker de flesta svenskar inte att det borde göras mer än vad som görs idag. Det visar en undersökning genomförd av WIN och CMA Research.

Mer än hälften, 57 procent, av medborgarna i de 14 europeiska länder som är med i undersökningen anser att EU på det hela taget borde göra mer för att hjälpa till med den nuvarande flyktingkrisen. Bland svenskarna är andelen 75 procent och med undantag för Belgien (29 procent) och Frankrike (31 procent) är andelen runt hälften eller högre även i övriga länder.

Sett till det egna landets agerande anser flest européer (40 procent) att det görs lagom mycket just nu. Andelen är ungefär lika hög i Sverige och endast i Grekland och Spanien tycker mer än hälften av medborgarna att det egna landet borde göra mer för att hjälpa till i flyktingkrisen.

Om de hade lediga rum i sin bostad skulle 35 procent av européerna kunna tänka sig att under en kort period hysa en flykting eller ekonomisk migrant medan deras pappersarbete slutförs. Svenskarna är bland de mest positiva, med 44 procent som kan tänka sig att öppna sitt hem.

I samma undersökning ställdes även frågor om svenskarnas attityder till medlemskapet i EU. Sex av tio skulle om det var folkomröstning i dag rösta för att Sverige ska stanna i EU. De allra flesta, åtta av tio, vill behålla den svenska kronan som valuta.

Om undersökningen

WIN/Gallups End of Year Survey genomförs i samarbete mellan medlemsföretagen. CMA Research har genomfört fältarbetet i Sverige och har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 1 017 svar från svenskar under slutet av oktober 2015. Övriga deltagande länder är Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Om WIN/Gallup International

WIN-nätverket består av medlemsföretag från 77 länder världen över. Tillsammans täcker vi in 95% av världsmarknaden. Medlemmarna samarbetar för att dela branschkunskap, nya undersökningsmetoder och verktyg samt att hjälpa varandra att finna de mest lämpliga lösningarna på internationella undersökningsprojekt. Det finns endast ett medlemsföretag per land och CMA Research AB representerar Sverige i detta avseende.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes