2011-12-22 08:00Pressmeddelande

Dramatisk förändring i svenskars syn på det ekonomiska läget

I en nyligen genomförd global opinionsundersökning om det ekonomiska läget 2012, framkommer det att svenskars framtidstro har svängt från förhoppning till misströstan. Sverige uppvisar den tredje största negativa förändringen bland de 50 länder som ingår i undersökningen. CMA Research har genomfört den svenska delen och Win Gallup den globala undersökningen.

Från ett nettovärde (förhoppningsfulla minus misströstan) på 24 procent i mätning 2010 till idag ett nettovärde på minus 27 procent. Endast Belgien och Österrike har större negativ förändring. Colombia, Kamerun och Azerbajdzjan uppvisar de tre största positiva förändringarna.

Inte sedan 1981 har svenskars syn på det ekonomiska läget varit så pessimistisk som nu. Av de intervjuade var 7 procent förhoppningsfulla medan hela 34 procent uttryckte misströstan – vilket ger ett gap på minus 27 procent (nettovärde). 

Av de 50 länder som ingår i undersökningen uppvisar 15 länder ett positivt nettovärde, 34 länder ett negativt nettovärde medan endast ett land (Indien) ligger på ett neutralt nettovärde.

Läs mer i den globala rapporten som bifogas. För mer information kontakta: Johan Lilliecreutz, 0708-919300, johan.lilliecreutz@cmaresearch.se

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med drygt 30 anställda. Vår affärsidé är att leverera underlag för både strategiska beslut och operativt arbete till våra uppdragsgivare. Det gör vi genom en kvalificerad och effektiv undersökningsprocess där resultatet snarare blir ett verktyg än en rapport. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes