2023-10-09 04:00Pressmeddelande

Dina Försäkringar och Euro Accident vinnare i Förmedlarnas val 2023

Happy family

I över 10 år har Origo Group följt nöjdheten bland Sveriges försäkringsförmedlare gällande vad de tycker om samarbetet med de stora försäkringsbolagen. Totalt har över 350 telefonintervjuer inom Liv- och Sakförsäkringar genomförts för att bland annat ta reda på servicegrad, relationer med mäklarhus, uppfattning om produkter och erbjudanden samt image av de stora försäkringsbolagen.

Priset ”Förmedlarnas val” baseras på en sammanvägning av tre frågor; helhetsomdöme, förväntansbild och rekommendationsvilja. Inom Livförsäkringar finns det två riktiga vinnare. Euro Accident vinner ”Förmedlarnas val”  därför att de är det bolag som uppvisar starkast NPS-värde (Net Promoter Score) med siffran 64, som är ett av de högsta värdena som Origo Group sett i sin referensbas sedan 2006 då de började mäta NPS. Därutöver har Euro Accident det mest attraktiva erbjudandet enligt förmedlarna inom risk-, privatvård och gruppförsäkring.

Det andra bolaget som utmärker sig rejält inom kategori Liv är SPP som vinner hela 3 delkategorier; ”Enkelt samarbete”, ”Proaktivitet” och ”Hållbarhet / samhällsansvar”. De har både blivit bättre på att informera om sina produkter men även utvecklat samarbetet med förmedlarna i högre utsträckning än övriga bolag. Länsförsäkringar tar hem vinsten i delkategorin ”Servicekvalitet”. Futur pension är ett försäkringsbolag som positionerar sig genom att ta hem vinsten i delkategorierna ”Produktutbud” och ”Innovation”.

Inom Sakförsäkringar är det Dina Försäkringar som hamnar i topp i flera kategorier, precis som tidigare år. De vinner dels priset ”Förmedlarnas val” men även delkategorierna ”Enkelt samarbete”, ”Servicekvalitet” och ”Innovation”. If är det andra försäkringsbolaget som utmärker sig inom sakförsäkringar där de har tagit över vinsten i delkategorin ”Produktutbud” och ”Skadereglering”. Länsförsäkringar utmärker sig inom Sakförsäkringar genom att ta hem vinsten i delkategorin ”Hållbarhet / samhällsansvar” och är det enda bolaget som är aktivt inom både Liv- och Sakförsäkringar.

Alla vinnare inom Livförsäkringar

Förmedlarnas val (baseras på tre frågor som vägs samman till ett index som går mellan 0-100)
Euro Accident 84
SPP 81
Futur Pension 77
Länsförsäkringar 76
Skandia 76
Movestic 67
Folksam 66
SEB Pension & Försäkring 58

Enkelt samarbete
SPP

Proaktivitet
SPP

Hållbarhet/samhällansvar
SPP

Servicekvalitet
Länsförsäkringar

Produktutbud
Futur pension

Innovation
Futur pension

Alla vinnare inom Sakförsäkringar

Förmedlarnas val (baseras på tre frågor som vägs samman till ett index som går mellan 0-100).
Dina försäkringar 79
If 75
Länsförsäkringar 69
Protector 68
Gjensidige 67
Trygg Hansa 64

Enkelt samarbete
Dina försäkringar

Servicekvalitet
Dina försäkringar

Produktutbud
If

Skadereglering
If

Hållbarhet/samhällsansvar
Länsförsäkringar

Innovation
Dina Försäkringar


Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research, GreatRate och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag med cirka 90 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Kontaktpersoner

Karin Hedelin-Lundén
Bank- & Försäkring
Karin Hedelin-Lundén