2014-11-10 10:29Pressmeddelande

Deppigt för hushållen i Konjunkturbarometern

CMA genomför sedan 2009 Konjunkturbarometern Hushåll med 1 500 telefonintervjuer varje månad. Hushållens konfidensindikator sjönk hela 4,7 enheter i oktober och ligger därmed 2 enheter under det historiska genomsnittet.

Fyra av de fem ingående frågorna bidrog till nedgången. Framför allt var förväntningarna på den egna och svensk ekonomi på 12 månaders sikt betydligt mer pessimistiska än tidigare. Men även synen på egen ekonomi i nuläget var mindre positiv och inställningen till köp av kapitalvaror i nuläget blev mer negativ. Endast synen på svensk ekonomi i nuläget var mer positiv än i september.

Alla indikatorer inom näringslivet stärktes dock - mest steg konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar, medan ökningen för bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel var mer måttlig. Ovanstående konfidensindikatorer ligger alla över det historiska genomsnittet.


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes