2015-12-15 08:00Pressmeddelande

CMA Research förvärvar Skills undersökningsverksamhet

CMA Research förvärvar Skill Scandianavias undersökningsverksamhet från den 1 januari 2016. Förvärvet innebär att CMA tar över kunder och personal inom området undersökningar. CMA förvärvar dock inte varumärket Skill.

I år fyller CMA 20 år och företaget knoppades av från LiU, Linköpings universitet, som landets allra första dotterbolag till ett universitet. Skill är precis som CMA ursprungligen en avknoppning från LiU.

Skills huvudsakliga inriktning har under åren varit bemanning och rekrytering men man har även haft undersökningar som ett affärsområde. Sedan Industrikompetens förvärvade Skill för några år sedan har företagets inriktning blivit ännu tydligare.

När vi beslutade att renodla och fokusera ännu mer på vår kärnverksamhet som är rekrytering och bemanning så kändes det naturligt att gå till CMA. Där kan våra medarbetare som jobbar med undersökningar fortsätta att utvecklas inom sitt kompetensområde. Men även våra kunder inom undersökningar kommer nu få en starkare leverantör som har sitt fokus inom området, säger Jüri Pett, vd för Industrikompetens.

CMA Research är ett av landets ledande undersökningsföretag med kontor i Linköping och Stockholm. CMA har 35 anställda med strax över 40 mkr i årsomsättning och genomför kund-, medarbetar- och marknadsundersökningar i näringsliv och samhälle.

När Skills fokus på undersökningar har minskat successivt under senare år är CMA en naturlig ny hemvist för den delen av verksamheten, både med tanke på vårt gemensamma ursprung och att undersökningar är vår kärnverksamhet, säger Henrik Brandes, vd för CMA Research.

För mer information kontakta gärna:

Henrik Brandes, vd CMA Research, 070-899 97 95, henrik.brandes@cmaresearch.se

Jüri Pett, vd Industrikompetens, 070-625 95 65, juri.pett@industrikompetens.se

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes