2016-09-02 08:30Pressmeddelande

CMA ny leverantör av Kollektivtrafikbarometern

CMA valdes efter offentlig upphandling som leverantör av undersöknings- och analystjänster samt systemstöd för genomförande av undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Ca 50 000 svar per år ska samlas in från allmänheten genom en kombination av olika datainsamlingsmetoder.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets-, attityd- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Svensk Kollektivtrafik är branschorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag som erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige.

Genom att använda Kollektivtrafikbarometern får de deltagande bolagen och kollektivtrafikmyndigheterna ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet, kundbeteenden och resvanor.

Under hösten 2016 genomförs ett utvecklingsprojekt, varefter det skarpa genomförandet startar den 1 januari 2017. Avtalet sträcker sig som längst i sju år.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes