2009-02-09 08:00Pressmeddelande

CMA förvärvar Askus undersökningsverksamhet

Linköpingsföretaget CMA - Centrum för Marknadsanalys AB satsar i lågkonjunkturen och tar över Askus Consultings undersökningsverksamhet från den 1 februari. CMA blir därmed en ännu starkare aktör på undersökningsmarknaden och Askus Consulting renodlar sin huvudaffär till strategi- och verksamhetsutveckling.

Sedan starten 1995 har undersökningsföretaget CMA framgångsrikt levererat strategiska beslutsunderlag inom tjänsteområdena medarbetar-, kund- och marknadsanalys. Genom affären etablerar sig CMA i Stockholm och får samtidigt ett nära samarbete med Askus Consulting, ett av landets ledande managementkonsultföretag. Askus grundades 1986 och har sin kärnverksamhet inom strategi- och verksamhetsutveckling. Som stöd för konsultverksamheten har Askus under åren byggt upp en egen omfattande undersökningsverksamhet med en inriktning snarlik CMA:s.

- CMA och Askus kompletterar varandra på ett optimalt sätt, säger CMA:s vd Henrik Brandes. Vi stärker vårt erbjudande ytterligare genom en kompletterande kundbas, samt genom att kombinera CMA:s storlek och effektiva processer med Askus strategikompetens och marknadsnärvaro i Stockholm.

- Det här är en bra affär för både Askus och CMA, säger Askus vd Janerik Johansson. Inom Askus kan vi nu helt fokusera på vår huvudaffär - att hjälpa våra kunder i strategiska vägval och att få beslut genomförda, och samtidigt erbjuda ett spetsigare och bredare utbud av undersökningstjänster.

Askus huvudägare blir som en följd av samgåendet delägare i CMA och det sammanslagna bolaget kommer 2009 att omsätta närmare 45 mkr med god lönsamhet. Företaget har nu ca 35 årsanställda och verksamheten bedrivs även fortsättningsvis under namnet CMA.

Kontakt

CMA Henrik Brandes, VD
013-32 85 86, henrik.brandes@cma.nu
www.cma.nu

Askus Daniel Dellham, COO
08-459 80 70, daniel.dellham@askus.se
www.askus.se


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes