2012-10-24 12:13Pressmeddelande

Bostadspriserna på väg ner

Mäklarbarometern, där CMA Research genomför datainsamlingen på uppdrag av SBAB, visar att första halvårets prisuppgång kom av sig efter sommaren. Utvecklingen fortsätter att se olika ut i de tre storstadsregionerna. På bostadsmarknaden i Malmö är det tufft medan Göteborg har medvind. I Stockholm står priserna still.

Fortsatt splittrad utveckling

Mäklarna bedömer att läget på bostadsmarknaden försämrats under tredje kvartalet. Bostadsrättsmarknaden är fortfarande starkare än småhusmarknaden och Stor-Göteborgs bostadsmarknad ser fortfarande lite starkare ut än den i Stor-Stockholm och Stor-Malmö.

Lugnt läge i Stockholm

Priserna på bostadsrätter steg för tredje kvartalet i rad, men uppgången var måttlig. Även småhuspriserna steg, men nu väntas prisnedgång, längre försäljningstider och trögare budgivningar. Mäklarna i Stor-Stockholm är dessutom ovanligt säkra på sin sak.

Fortsatt prisuppgång i Göteborg

Den heta bostadsmarknaden i Göteborgsregionen svalnade något under tredje kvartalet, framför allt för småhus. För bostadsrätter rapporterades starkare efterfrågan och ökade skillnader mellan utrops-och slutpris vid försäljningen. En klar majoritet av mäklarna väntar sig att priset på bostadsrätter ska fortsätta stiga fram till årsskiftet.

Deppig bomarknad i Malmö

Priserna fortsatte falla på både småhus och bostadsrätter i Malmö-regionen. Utbudet är stort och det har gjort att budgivningarna dämpats och att det tar längre tid att få ett objekt sålt. Tyngst är det för småhusen där en fortsatt prisnedgång väntas under tredje kvartalet. För bostadsrätterna ser det lite ljusare ut. Något stigande priser och oförändrad aktivitet i budgivningarna är att vänta.

Läs hela Mäklarbarometern på www.sbab.se

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes