2011-02-03 08:30Pressmeddelande

Bostadspriserna ökade mer än väntat

Bostadspriserna ökade mer än väntat under fjärde kvartalet framför allt i Stockholm. Under första kvartalet väntas små prisökningar på bostadsrätter och småhus. Det visar den enkät till drygt 200 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som CMA Research genomfört på uppdrag av SBAB.

Bostadspriserna i de tre storstäderna steg mer än väntat under fjärde kvartalet. Det är en övervikt på 47 procent av mäklarna som uppger att priserna på bostadsrätter ökat och för småhus är motsvarande andel 29 procent. De regionala skillnaderna var emellertid stora. I Stor-Stockholm ökade bostadspriserna kraftigt och budgivningen tog fart. I Stor-Göteborg ökade bostadspriserna måttligt och försäljningstiden blev längre. I Stor-Malmö var bostadspriserna i stort sett oförändrade, budgivningen minskade och försäljningstiden blev betydligt längre.

Under första kvartalet väntas bostadspriserna stiga i måttlig takt och den regionala utvecklingen bedöms bli jämnare. Det är en övervikt på 9 procent av mäklarna som räknar med att bostadsrättspriserna stiger. Optimismen är störst i Stor-Malmö medan förväntningarna är lägre ställda i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. För småhus är det en övervikt på 20 procent av mäklarna som bedömer att priserna stiger. Stor-Stockholm ligger i topp, följt av Stor-Göteborg och Stor-Malmö.

– Mäklarnas prognoser tyder på små ökningar av bostadspriserna med 0-2 procent från fjärde kvartalet förra året till första kvartalet i år. Framför allt högre boräntor men även bolånetaket är troliga förklaringar till den dämpade prisutvecklingen, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Bolånetakets effekt blev mindre än vad mäklarna räknade med i den förra enkäten. För bostadsrätter och småhus var det en övervikt på 38 respektive 30 procent av mäklarna som bedömde att bolånetaket skulle få en negativ effekt på bostadspriserna under fjärde kvartalet. Utfallet i den här enkäten visar att nettotalen blev betydligt mindre, minus 12 respektive minus 20 procent.

Prognosen för första kvartalet är att bolånetaket får ungefär samma effekt som under fjärde kvartalet En övervikt på 23 procent av mäklarna bedömer att bolånetaket får en negativ effekt på bostadsrättspriserna och för småhuspriserna är andelen 22 procent. – De allra flesta mäklare som räknar med att bolånetaket får en negativ effekt bedömer att den blir måttlig. Farhågorna om att bolånetaket skulle få en kraftigt avkylande effekt på bostadspriserna verkar således överdrivna, säger Tor Borg, analytiker på SBAB.

SBAB:s Mäklarbarometer startades 2005 och är en kvartalsvis enkät till drygt 200 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 10 till 21 januari och svarsfrekvensen var 81 procent. Mäklarbarometern finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes