2014-02-03 10:37Pressmeddelande

Bostadspriserna fortsätter uppåt i storstäderna

Storstadsregionernas bostadsmarknader blir allt hetare. Under det fjärde kvartalet mötte ett nästan rekordlågt utbud en fortsatt stigande efterfrågan. Resultatet blev ökad budgivning, fallande försäljningstider och stigande priser. I Stockholm, Göteborg och Malmö har bostadspriserna stigit i snabb takt under ett antal kvartal och prisuppgången väntas hålla i sig även under det första kvartalet 2014. Detta visar SBAB:s Mäklarbarometer som baseras på en undersökning bland fastighetsmäklare, genomförd av CMA Research.

De tidigare kvartalens starka utveckling på storstadsregionernas bostadsmarknader fortsatte under slutet av 2013. En marginell dämpning av styrkan från höga nivåer har kunnat skönjas under det senaste kvartalet men i gengäld har optimismen om den framtida utvecklingen ökat markant. Efterfrågan ökade mer än väntat på både bostadsrätts- och småhusmarknaderna samtidigt som utbudet av bostäder till salu föll till rekordlåga nivåer. Detta bidrog till allt kortare försäljningstider och intensivare budgivningar.

Bostadsrättsmarknaderna fortsätter att gå starkare än småhusmarknaderna vilket troligtvis avspeglar den kraftiga urbaniseringen. Skillnaden mellan slutpris och utgångspris, budpremien, ökade. Många storstadsmäklare rapporterar om kraftigt stigande priser, framför allt på Stockholms bostadsrättsmarknad. Storstadsmäklarna är också mer optimistiska än på länge om den framtida utvecklingen.

- Detta är en effekt av att bostadsbyggandet i storstäderna under lång tid inte hållit jämna steg med befolkningsökning och inflyttning. För de som äger en bostad är det så klart trevligt med stigande priser men för ekonomin som helhet riskerar bostadsbristen och de höga priserna att bli ett allvarligt hinder för tillväxt och utveckling, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Stockholm i täten men ökad optimism i Malmö

Bostadsrättsmarknaderna har sett starkare ut än småhusmarknaderna under en längre tid. Under det fjärde kvartalet har skillnaderna till och med ökat lite grann. Stockholmsregionens bostadsmarknad har befäst sin ställning som den starkaste bland de tre storstadsregionerna, tätt följt av Göteborgsregionen medan Malmöregionen fortsätter att se lite svagare ut. I Malmö har dock mäklarnas förväntningar ökat så mycket att de nu är mer optimistiska än storstadskollegorna.

Priserna fortsätter stiga framöver

En övervikt bland mäklarna räknar med fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden under det första kvartalet 2014. Omräknat till procent blir prognosen att bostadsrättspriserna stiger med 2,5-3 procent i de tre storstadsregionerna. För småhuspriserna väntas en ökning på drygt 3 procent i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan uppgången i Stor-Malmö stannar på lite över 1 procent under det första kvartalet.

- Mäklarna är de som sitter allra närmast marknaden och brukar träffa rätt med sina kortsiktiga prognoser. Men så länge det låga bostadsutbudet består och vi har en stabil inkomst- och arbetsmarknadsutveckling i kombination med låga boräntor så kommer priserna att fortsätta stiga även på längre sikt, säger Tor Borg.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste undersökningen genomfördes från 7 till 21 januari. Svarsfrekvensen var 77 procent. Mäklarbarometern har genomförts under 36 kvartal. Det finns därmed tillräckligt med data för att statistiskt uppskatta sambandet mellan mäklarnas kvalitativa bedömning av prisutvecklingen och den prisstatistik för bostadsrätter och småhus som sammanställs av Valueguard.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB 

0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB

0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes