2012-04-13 10:10Pressmeddelande

Bostadspriserna fortsätter stiga

Priserna på bostadsrätter och småhus i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö fortsätter att stiga under andra kvartalet. Det visar SBAB Banks Boprisprognos som baseras på svaren i Mäklarbarometern som CMA Research genomför med 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. 

Unison uppgång i storstäderna

Mäklarna bedömer att läget på bostadsmarknaden förbättras ytterligare under andra kvartalet. Bostadsrätts- och småhusindikatorerna är positiva i samtliga tre storstadsområden. Förväntningarna är högre ställda i Stor-Göteborg än i Stor-Stockholm och Stor-Malmö.

Positiva förväntningar i Stockholm

Priserna på bostadsrätter och småhus i Stor-Stockholm ökade under första kvartalet. Under andra kvartalet räknar mäklarna med att bostadspriserna fortsätter att stiga. Försäljningstiden och budgivningen bedöms dock vara i stort sett oförändrade, vilket delvis kan bero på införandet avaccepterat pris.

Starkare bostadsmarknad i Göteborg

Stor-Göteborgs bostadsmarknad vände uppåt under det första kvartalet. Priserna steg medan budaktivitet och försäljningstider stabiliserades. Det finns en viss optimism om att marknaden ska fortsätta stärkas även under det kommande kvartalet.

Malmö släpar efter

Stor-Malmös bostadsmarknad stabiliserades under det första kvartalet med stillastående eller svagt stigande priser, mer stabil budgivning och försäljningstider som slutat stiga. Även om det gror en viss optimism inför det andra kvartalet bland Stor-Malmös mäklare så fortsätter Malmömarknaden att släpa efter de andra storstäderna.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes