2009-10-16 08:00Pressmeddelande

Barnens idrottande värt sitt pris

Många föräldrar har barn som är aktiva inom en eller flera idrotter. Tycker de att de får valuta för pengarna? Svaret är ja, visar en undersökning som CMA Research genomfört på uppdrag av Riksidrottsförbundet (RF). Föräldrar till barn mellan 7-15 år har svarat på frågor om vad barnens idrottande kostar. Undersökningen bygger på drygt 2300 svar och belyser kostnaderna i tio olika idrotter.

De tio idrotterna är basket, fotboll, friidrott, golf, gymnastik, innebandy, ishockey, ridsport, simning och tennis. Här nedan visas, i punktform, en sammanfattning av de viktigaste resultaten (undersökningen genomfördes även 2003):

  • Den totala kostnaden för ett barns idrottande har mellan 2003 och 2009 ökat från 4510 till 5128 kronor.
  • 39 % av kostnaderna var resor, 38 procent avgifter, 22 procent utrustning och 1 procent var övriga kostnader.
  • Ju äldre barnet är desto högre blir kostnaden, alltså kostar en femtonårings idrottande mer än en sjuårings.
  • Resekostnaderna är dubbelt så höga i glesbygden jämfört med i en storstad medan omvänt förhållande gäller för avgifter.
  • Svenskfödda föräldrar lägger ungefär lika mycket pengar på sitt/sina barns idrottande som de med utländsk bakgrund.
  • Man betalar något mer för flickors än för pojkars idrottande.
  • Ishockey och ridsport var 2009, liksom 2003, klart dyrast att utöva.

Föräldrarna som svarat på undersökningen har på en tiogradig skala fått ange om de tycker att kostnaden för barnens idrottande är låg eller hög. Medelvärdet hamnade här på 6,0. När de i motsvarande tiogradiga skala svarar på frågan om de tycker att de får valuta för pengarna så blir medelvärdet 8,4 det vill säga föräldrarna ansåg i hög utsträckning att man fick valuta för pengarna.

-Svaret är oerhört positivt och visar att våra idrottsföreningar göra ett mycket bra jobb. Tidigare undersökningar visar också att pengar sällan är ett skäl till att barn och ungdomar slutar idrotta, säger Karin Mattsson Weijber, ordförande Riksidrottsförbundet.

För RF:s pressmeddelande se länken nedan;

http://www.rf.se/Nyheter/2009/Januari-juni/Idrottengervalutaforpengarna/?show=true#readComments

En fullständig rapport från RF:s Kostnadsundersökning finns på följande länk;

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_2483/ImageVaultHandler.aspx


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes