2009-10-15 16:45Pressmeddelande

Bankernas utlåning ökar

Bankkontorens utlåning fortsätter att öka. Den största ökningen står hushållen för men även utlåningen till företag visar en uppgång. Det innebär att den uppåtgående trenden från i våras håller i sig. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer som CMA Research genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.

Ökad utlåning till företag
Drygt en tredjedel av bankkontoren uppger att utlåningen till företag ökade under tredje kvartalet. Det är något fler jämfört med andra kvartalet, och jämfört med i början på året är det en markant ökning.
Optimism om den kommande utlåningen har ökat betydligt. På ett års sikt räknar åtta av tio med att företagsutlåningen kommer att öka.
Företagens ökade lånebehov avser i första hand rörelsekapital samt investeringar i inventarier och fastigheter.
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Ökad utlåning till hushåll
Två tredjedelar av bankkontoren uppger att utlåningen till hushåll ökade under årets tredje kvartal. Det är samma höga nivå som i föregående mätning. På ett års sikt har förväntningarna om den kommande utlåningen till hushåll ökat, tre av fyra tror på ökad utlåning jämfört med drygt hälften i förra mätningen.

Oförändrade eller hårdare villkor
Bankkontoren är fortsatt försiktiga i sin kreditgivning. Merparten uppger att villkoren är oförändrade jämfört med kvartal två. För företag uppger två av tio att villkoren skärpts. För hushåll är det något färre.
Generellt sett är det fortfarande något svårare för nya kunder att få lån jämfört med bankkontorens befintliga kunder.

Positivt om konjunkturutvecklingen
Bankkontoren har blivit betydligt mer positiva beträffande den långsiktiga konjunkturutvecklingen. Nio av tio tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 14 -21 september 2009.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes