2009-01-15 08:00Pressmeddelande

Bankernas utlåning minskar

Den svaga konjunkturen får bankernas utlåning att vika nedåt. Fyra av tio bankkontor uppger att utlåningen minskade under förra årets sista kvartal. Fler än normalt är också pessimistiska om utlåningen inför 2009. Över hälften tror på en fortsatt minskning under det kommande året. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer från Almi Företagspartner.

Skärpta kreditvillkor
Undersökningen visar också att bankerna har blivit mer försiktiga och stramar åt kreditvillkoren. Under fjärde kvartalet skärptes kreditvillkoren ytterligare, fyra av tio bankkontor uppger en åtstramning jämfört med tredje kvartalet förra året.

Konjunkturen försvagas
Bankkontoren är mycket pessimistiska beträffande den fortsatta konjunkturutvecklingen. På ett års sikt tror åtta av tio på en svagare konjunktur. Närmare vartannat kontor gör dessutom bedömningen att konjunkturen kommer att försvagas betydligt

Räntan fortsätter att gå ned
En klar majoritet av bankkontoren tror att räntan kommer att gå ned ytterligare. Under det kommande året förutspår nästan inget av kontoren en ränteuppgång.

- Den vikande utlåningen kan förklaras både med att företagen är mindre benägna att göra nya satsningar och att bankerna blivit mer försiktiga. Som en följd av bankernas ökade försiktighet har efterfrågan på krediter från Almi ökat kraftigt, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 december -15 december 2008.

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. ALMI, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes