2010-10-26 10:45Pressmeddelande

Bankerna optimistiska om företagsutlåningen

Bankkontoren har högt ställda förväntningar på den framtida utlåningen. Nio av tio bankkontor räknar med att utlåningen till företag kommer att öka under det kommande året. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner.

En nyligen genomförd undersökning bland bankkontoren visar på stor optimism om den framtida företagsutlåningen. Nio av tio bankkontor tror att utlåningen till företag kommer att öka under det kommande året. I samma undersökning uppger fyra av tio kontor att utlåningen ökade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Det är något fler jämfört med undersökningen som genomfördes vid halvårsskiftet. Men samtidigt uppger fortfarande hälften av bankkontoren de faktiska utlåningsvolymerna är oförändrade jämfört med tidigare kvartal.

– Vi ser fortfarande en viss osäkerhet hos företagen att våga ta investeringsbeslut. Trots många positiva konjunktursignaler finns en avvaktande inställning, säger Anna Hallberg, vice vd på Almi Företagspartner AB.

Bankernas villkor har inte lättat
Trots en positiv konjunkturutveckling verkar företagens lånevillkor inte lätta.. Ett av tio bankkontor uppger att villkoren skärpts jämfört med föregående kvartal och 87 procent av bankkontoren uppger att lånevillkoren fortfarande ligger oförändrade under tredje kvartalet i förhållande till årets andra kvartal.

Fler uppger att räntemarginalen mot företag ökar
För det tredje kvartalet 2010 uppger vart fjärde bankkontor att räntemarginalen ökar. Det är något fler jämfört med föregående kvartal. En majoritet uppger dock fortfarande att räntemarginalen är oförändrad.

Positivt om konjunkturutvecklingen
Bankkontoren är positiva beträffande den långsiktiga konjunkturutvecklingen. Sju av tio tror att konjunkturen stärks det kommande kvartalet. På ett års sikt tror åtta av tio att konjunkturen kommer att förbättras.

Oförändrad utlåning
Av de bankkontor som uppger att utlåningen ökar uppger 75 procent att företagens lånebehov avser ”maskiner och inventarier”, 73 procent uppger ”rörelsekapital”.
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Åtta av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

– Sammanfattningsvis kan man säga att bankerna är mycket optimistiska om företagens framtida investeringsvilja och vi får liknande signaler i vår egen organisation. Men vi har ännu inte sett att det faktiskt har tagit fart. Det ska bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen, säger Anna Hallberg, vice vd på Almi Företagspartner AB.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 14 -22 september 2010.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes