2012-04-09 11:43Pressmeddelande

Bankerna mer optimistiska

Bankerna har blivit mer optimistiska i sin prognos om den framtida utlåningen till små och medelstora företag. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs av CMA Research på uppdrag av Almi Företagspartner.

I sin prognos om den framtida utlåningen har bankerna blivit mer optimistiska. Andelen som tror att utlåningen kommer att gå upp har ökat från 17 till 41 procent. På längre sikt är man ännu mer optimistiska då över hälften av bankkontoren tror att utlåningen kommer att öka.

- Den negativa trenden har nu brutits, och vi ser en viss ökning i bankernas utlåning till små och medelstora företag. Vi ser också en ökad optimism om den framtida utlåningen. Men även om bankerna spår en lättning i konjunkturen så har inte man inte börjat lätta på kreditvillkoren, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner.

Fler bankkontor uppger att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2011. I undersökningen som genomfördes i december uppgav 21 procent av bankkontoren att utlåningen ökade, vilket historiskt sett är en mycket låg nivå. Under det första kvartalet 2012 har den nedåtgående trenden brutits. I den nyligen genomförda undersökningen uppgav 33 procent av bankkontoren att utlåningen ökade.

Bankernas marginal ökar kraftigt

I undersökningen uppger närmare hälften av kontorscheferna att bankernas marginal på utlåningen ökade under första kvartalet i år. En övervägande majoritet uppger att kreditvillkoren för företag är oförändrade, samtidigt uppger 15 procent av kontoren att kreditvillkoren skärpts.

- Fortfarande ser vi i Almis verksamhet en viss avvaktan med investeringar hos svenska små och medelstora företag. För många företag kan Almi vara det enda alternativet när man behöver finansiering för att utveckla företaget. Då är det viktigt att vi når ut till alla företag, säger Lars Mårdbrant.

Ökad optimism om konjunkturutvecklingen

På frågan om konjunkturen kommer att stärkas eller försvagas det kommande kvartalet har bankkontoren blivit mer optimistiska. Ett av fem tror på en stärkt konjunktur. Antalet pessimister har minskat från 66 procent till 19 procent.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA Research på uppdrag av Almi Företagspartner och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 12 - 26 mars 2012.

Läs Almis Låneindikator, april 2012 »

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Anna Bergman, projektledare CMA Research, tel 0709-62 81 81.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes