2009-09-15 08:30Pressmeddelande

94 procent av Bilprovningens kunder är nöjda

94 procent av privatkunderna och 81 procent av företagskunderna är nöjda med sitt besök hos Bilprovningen. Det visar årets kundnöjdhetsmätning som genomfördes av CMA Research under april-juni. Av 5 möjliga är NKI-värdet (Nöjd Kund Index) 4,30 bland privatkunderna och 4,19 bland företagskunderna. Siffrorna är de högst uppmätta någonsin.

Årets kundnöjdhetsundersökning som genomförts av CMA Research visar att Bilprovningens kunder är nöjdare än någonsin. Kundnöjdheten steg från höga 92 till 94 procent bland privatkunderna och från 73 till 81 procent bland företagskunderna. NKI-värdet bland privatkunderna ökade också från 4,27 till 4,30 och bland företagskunderna från 4,09 till 4,19 av 5 möjliga. Båda NKI-resultat översteg dessutom företagets mål om att uppnå ett värde om 4,20 bland privatkunder och 4,10 bland företagskunder.

- Vi är naturligtvis oerhört glada och stolta över att ha lyckats överträffa tidigare toppresultat bland privatkunderna. Det är också stimulerande med det fina betyget från företagskunderna och att resultatet bland dem ökat så mycket sedan den förra mätningen, säger Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör på Bilprovningen.

Internettjänsten Mina fordon uppskattad bland kunderna

- Undersökningen visar att kunderna är väsentligt mycket nöjdare i år med öppettiderna på stationerna och besiktningspersonalens bemötande, vilket förstås är mycket glädjande. Internetanvändningen ökar och ännu en förklaring till det förbättrade resultatet bland företagskunderna är den nya kostnadsfria internettjänsten Mina fordon Företag som väsentligt förenklar hanteringen av fordonen för Bilprovningens avtalskunder. Tjänsten är mycket uppskattad, berättar Pierre Karlsson, marknadschef på Bilprovningen.

Mina fordon Privat är motsvarande kostnadsfria tjänst för privatkunderna. Genom att registrera sig på Bilprovningens webbplats, bilprovningen.se, får man en överblick av sina fordon, kan se besiktningshistorik samt skriva ut protokoll, få kallelsen via e-post, lägga in önskemål avseende den reserverade tiden, beställa gratis besiktningspåminnelse via SMS och ställa sig på en väntelista för återbud om önskad station är fullbokad.

Huvudresultaten från mätningen bland privatkunder

  • NKI-värdet ligger på 4,30 (4,27) på en femgradig skala. Högst värde fick region Mitt* med 4,34. Ingen fick under 4,24.
  • 94 (92) procent av kunderna är nöjda med sitt besök hos Bilprovningen. Andelen ökade i samtliga regioner jämfört med år 2008. Högst andel har regionerna Norr, Syd och Väst med 94 procent. Ingen region fick under 93 procent. Högst andel bland stationerna har Arvidsjaur och Kinna med 100 procent. Ingen station fick under 84 procent.
  • 86 (85) procent av kunderna har en positiv uppfattning om Bilprovningen som företag.

Huvudresultaten från mätningen bland företagskunder

  • NKI-värdet ligger på 4,19 (4,09) på en femgradig skala. Högst värde fick region Syd med 4,27. Ingen fick under 4,02.
  • 81 (73) procent av kunderna är nöjda med sitt besök hos Bilprovningen. Andelen ökade i samtliga regioner jämfört med år 2008. Högst andel har region Syd med 83 procent. Ingen fick under 72 procent.
  • 78 (71) procent av kunderna har en positiv uppfattning om Bilprovningen som företag.

Fakta om Bilprovningens kundnöjdhetsmätning 2009

Syftet är att mäta hur nöjda företags- och privatkunderna är med besiktningsstationernas servicenivå. Undersökningarna genomfördes under april-juni av CMA Research AB i Linköping. Sammanlagt gjordes 17 500 intervjuer med slumpmässigt utvalda privatkunder och 845 intervjuer med företagskunder. Det är tionde gången som Bilprovningen genomför en riksomfattande kundnöjdhetsmätning. Mätningar har gjorts på årlig basis varje år sedan 1997 med undantag av 2003.

*) Bilagor: Regionernas resultat i kundnöjdhetsmätningen samt region- och stationsförteckningTillhörande dokument och filer:

Pressinfo_NKI_2009.doc

Bilaga1_regionernas_resultat.pdf

Bilaga2_region_stationsforteckning.pdf

Pressinfo_NKI_2009.pdf


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes