2022-04-28 04:00Pressmeddelande

4 vanligaste utmaningarna som marknads- och kommunikationschefen har under varumärkesarbetet

Otillräcklig budget, svårt att välja rätt kanaler och problem med att hitta lönsamma kundsegment. Här är fyra vanliga utmaningar som marknads- och kommunikationschefer har gällande sitt varumärkesarbete.

Origo Group har gjort en semikvalitativ undersökning och tillfrågat marknads- och kommunikationschefer som aktivt arbetar med varumärkesfrågor om de största utmaningarna kopplat till arbetet. Det visade sig att många hade samma problem.

  6 av 10 marknads- och kommunikationschefer arbetar idag inte med segmentering för att hitta de mest lönsamma kunderna. Detta leder till att kommunikationen inte blir slagkraftig och att det är svårare att hitta rätt kanaler och skapa aktiviteter som verkligen påverkar, säger Maria Hildell, varumärkesexpert på Origo Group.

En följd av den uteblivna segmenteringen är även att de som aktivt arbetar med att stärka varumärket inte vet om insatserna ger resultat. 4 av 10 marknads- och kommunikationschefer arbetar idag inte aktivt med att följa och tracka sitt varumärke.

Vi ser att allt fler av våra kunder går över till att tracka sitt varumärke löpande, istället för den årliga punktmätningen. Det är först då man effektivt kan se exakt vilka aktiviteter och insatser som påverkar varumärket mest och det går snabbt att agera om utfallet inte blir som tänkt, säger Maria Hildell.

Att få med sig medarbetarna i det löpande varumärkesarbetet är också viktigt då deras arbete är en stor del av företagets varumärke. Här berättar 7 av 10 marknads- och kommunikationschefer att de idag har en utarbetad varumärkesplattform som de arbetar efter, men endast 38 procent tycker att den är väl förankrad och väl kommunicerad internt och externt.

När det kommer till budgeten så visar Origo Groups undersökning att fler än varannan marknads- och kommunikationschef inte upplever att marknadsbudgeten täcker de behov som finns. En anledning till för liten budget kan vara svårigheten att få gehör hos ledningen.

6 av 10 tycker det är ett problem att få med ledningen på varumärkesinvesteringar vilket gör att det inte blir en budgetmässig balans mellan kortsiktigt sälj och långsiktiga varumärkesstärkande aktiviteter. Att arbeta med att stärka varumärket kan vara både enkelt och utmanande, det vår undersökning visar är att marknads- och kommunikationscheferna brottas med samma problem och inte alltid har förutsättningar för att göra ett optimalt arbete. Många går fortfarande på magkänsla i stället för att mäta och få fram agerbara insikter, säger Maria Hildell.

 

Sammanfattning av de 4 vanligaste utmaningarna marknads- och kommunikationschefer har vid varumärkesaktiviteter:

  • Att hitta rätt kanaler och aktiviteter som påverkar – 6 av 10 arbetar inte med segmentering
  • Att veta om det som görs ger resultat – 4 av 10 arbetar inte med att tracka sitt varumärke löpande
  • Att få med medarbetarna – 7 av 10 har en utarbetad varumärkesplattform att arbeta från men bara 38% tycker den är väl förankrad och kommunicerad internt och externt.
  • Att hitta budgetmässig balans mellan kortsiktigt sälj och långsiktiga varumärkesstärkande aktiviteter – 6 av 10 upplever problem med att få med sig ledningen på varumärkesinvesteringar och mer än 5 av 10 upplever att deras markandsbudget inte täcker behoven som finns.

 

Om undersökningen

Origo Groups undersökning är semikvalitativ och baserar sig på svar från 40 marknads- och kommunikationschefer som aktivt arbetar med att stärka företagets varumärke. Undersökningen är genomförd under slutet av mars 2022.


Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research, GreatRate och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag med cirka 90 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Kontaktpersoner

Maria Hildell
Varumärkesexpert
Maria Hildell