2018-12-18 08:00Pressmeddelande

14 procent av svenskarna ändrar sitt julfirande för klimatet

null

Endast 14 procent av svenskarna säger att de kommer att göra förändringar i årets julfirande till förmån för klimatet. Det visar en färsk undersökning genomförd av Origo Group på uppdrag av kommunikationsbyrån Identx.

Klimatrapporterna duggar tätt, världens ledare har just avslutat klimattoppmötet i Polen och Greta Thunbergs skolstrejk för klimatkrisen har uppmärksammats globalt och inspirerar människor över hela världen att följa efter. Trots det är majoriteten av svenska folket inte beredda att göra några förändringar i sitt beteende till förmån för klimatet i stundande juletider.

– Vi blev överraskade av att så få är beredda att ändra sitt beteende trots alla undersökningar som pekar på att klimatet är den viktigaste framtidsfrågan. Och då ska vi komma ihåg att av de 14 procenten är det långt ifrån alla som verkligen kommer att agera. Att förändra beteenden är generellt en långsiktig process och något som många aktörer jobbar med. Vi hjälper alltfler av våra uppdragsgivare med beteendeförändringar, framförallt kopplat till hållbarhet, säger Karin Ljungmark Malmström, vd på Identx.

Färre klappar, ”bättre” julbord och återanvändning

De 14 procent som uppger att de kommer att göra förändringar i sitt julfirande planerar att köpa färre julklappar, minska sin köttkonsumtion, ha fler vegetariska alternativ och handla eko- och kravmärkta livsmedel. De kommer också att återanvända juldekorationer och köpa julklappar second hand.

– Det blir spännande att se om vi verkligen kommer att köpa färre julklappar och äta mindre kött. Och hur många som har anammat årets julklapp - det återvunna plagget. Kanske influeras en del av Kronprinsessan Victorias statement under Nobelmiddagen, där hon valde att återanvända Drottning Silvias klänning från 1995, fortsätter Karin Ljungmark Malmström.

Undersökningen visar att en större andel kvinnor än män kommer ändra något i julfirandet för klimatets skull (18 procent jämfört med 10 procent av männen). Det är också fler yngre än äldre som vill förändra julfirandet. De som är mest positiva till förändring är personer i åldrarna 18–24 år. Gruppen äldre än 55 år är minst intresserade av att göra några förändringar.

Vi litar på forskare men inte på politiker och influencers 

I undersökningen ställdes även frågan kring vem man har högst förtroende för i klimatfrågan. Inte helt oväntat svarar svenskarna att man har högst förtroende för forskare och lägst förtroende för influencers och politiker.

– Att forskare har högst trovärdighet är inte förvånande, de är experter inom området. Samtidigt visar forskning från Linköpings universitet att det krävs mer än experter, säger Karin Ljungmark Malmström

I Linköpings universitets artikel i The International Journal of Climate Change framkommer det att det inte bara är korrekt fakta och en trovärdig källa som spelar roll för hur människor uppfattar information om klimatet, utan även vad som är trovärdigt ur den specifika individens synvinkel. Det baseras på känslan som mottagaren har inför informationen, och deras personliga värderingar. Forskningsresultatet visade att för att nå fram behöver det vara en expert som har erfarenhet och trovärdighet i den grupp man vill kommunicera med.

– Här kan vi tydligt se vikten av att förstå hur målgruppen mottar, värderar och tolkar information och att skräddarsy kommunikationen utifrån det. Ett vinnande koncept skulle därför kunna vara en kombination av en forskare och en influencer för att nå ut och skapa beteendeförändringar.

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Origo Group i form av en webbenkät som skickats till ett slumpmässigt urval av svenskarna under november 2018. Antal respondenter var 1002 stycken, lika fördelat mellan könen. Åldersspannet var 18–80 år.

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 110 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes