2012-06-15 15:06Nyheter

Succé för Gröna påsen

Artikel i Corren den 11 juni 2012

Tre av fyra sorterar matresterna i gröna påsen, enligt en undersökning beställd av Tekniska Verken. Undersökningen genomfördes av CMA Research under slutet av april och början av maj. 500 personer blev telefonintervjuade och en övertygande majoritet är positiva till att matresterna sorteras ut och återvinns till biogas och biogödsel.

- Vi är jätteglada över det positiva resultatet i undersökningen, säger Linda Genander, kommunikatör och verksamhetsutvecklare, Tekniska Verken.

Införandet av den gröna påsen har varit ett hett, engagerande debattämne under våren. En av de minnesvärda åsikterna som exempelvis framförts är följande: "Hellre kör jag bilen på bensin än köttbullar, pannkakor och potatis."

En annan Linköpingsbo undrade varför man ska ändra i sitt "kök och vanor för att förse Tekniska Verken med en gratis råvara utan att få något för det själv". Den 25 april anordnade därför Corren.se en chatt om gröna påsen och då flesta frågor blev då besvarade av ett specialutsänt team från bolaget. Charm- och PR-offensiven fortsatte den elfte maj när regeringens högsta politiska ansvarige, självaste miljöminister Lena Ek (C), kom till Linköping. Lena Ek var full av lovord när hon invigde den nya anläggningen för utsortering av matrester.

Och det verkar alltså som om gröna påsens marknadsförare har lyckats vinna Linköpingsborna på sin sida. 78 procent anger nämligen att de har börjat sortera matrester. Och bland de som svarat nej på  frågan om de sorterar matrester är det mer än fyra av tio som komposterar.

- Alla insatser för vår miljö är värdefulla och vi hoppas att Linköpingsborna känner sig stolta över det vi tillsammans gör, säger Linda Genander.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes