2013-06-24 11:50Nyheter

Sandå har nöjda kunder

Sandå är det enda rikstäckande måleriet i Sverige och en av Europas största koncerner inom ytskikt.

CMA Research AB har på uppdrag av Sandå genomfört en kundundersökning med både privatkunder och företagskunder. Bland företagskunderna är nöjd kundindex (NKI) 74 och bland privatkunderna 79, vilket är klart högre än de benchmark som CMA har samlat för genomsnittet av liknande verksamheter.

Kunderna är det viktigaste Sandå har. De står för intäkter som går till löner och att företaget kan utvecklas. Eftersom resultatet är så pass bra som det är känns det skönt att vi har anlitat en extern firma som hjälpt oss med både urvalet och att allting är statistiskt säkerställt, säger Fredrik Laurin, affärsutvecklare på Sandå.

Det finns så mycket förutfattade meningar om vår bransch, att hantverkare kommer sent och kostar mycket pengar. Jag tycker vi visar motsatsen och att vi har ett stort förtroende för det vi gör, menar Fredrik Laurin.

Några saker som är utmärkande är att Sandå uppskattas för tillgängligheten och kompetensen. På företagssidan tycker kunderna att Sandå kan bli bättre på att utveckla produkter, bli än mer affärsmässiga och kundorienterade.

Vi ska glädja oss åt siffrorna, det här visar att vi har en bra bas att stå på. Men samtidigt finns det mycket mer att göra. Den visar på många förbättringsmöjligheter och en slutsats vi kan dra är att vi har en enorm potential inom Sandå, konstaterar Fredrik Laurin.Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes