2014-02-03 10:48Nyheter

Så upplever skåningarna Skåne

Hur uppfattar skåningarna Region Skåne? Det har undersökningen Skåneenkäten försökt ge svar på. Bland frågorna har varit hur mycket skåningarna vet om och hur de uppfattar Region Skåne. Dessutom har frågorna handlat om hur det är att bo och leva i Skåne. För att kunna få svar på dessa frågor infördes under senhösten 2013 en medborgarundersökning kallad Skåneenkäten, som genomförs återkommande som en telefonenkät av CMA Research.

Undersökningen visar att medborgarna i mycket stor utsträckning trivs med att leva och bo i Skåne. Detta stärker bilden från medborgardialogerna om Skånes utveckling som hölls under våren 2013 samt från tidigare undersökningar.

Kännedomen om Region Skånes ansvarsområden varierar dock kraftigt och kunskapen om vilka politiska partier som styr Skåne är svag.

- Resultaten ger stöd för att insatserna behöver stärkas för att öka medborgarnas kunskaper. Därmed skapas möjligheter för skåningarna att få inflytande över sin vardag, säger Karin Olsson Lindström (FP), som är ordförande i beredningen för medborgardialog i sydöstra Skåne.

- Detta bekräftar också de intryck vi har fått, när våra ledamöter i beredningarna har träffat medborgare på sommarens festivaler och marknader, besökt bibliotek runtom i Skåne under hösten och samtalat med gymnasieungdomar, fortsätter Karin Olsson Lindström.

Mer än hälften av de tillfrågade säger sig vara intresserade av politik och var femte skåning kan tänka sig att representera ett parti i ett val. Mer än hälften av de som svarat tycker att politikerna tar till sig medborgarnas synpunkter. Men samtidigt tycker man att möjligheterna att påverka är begränsade, i synnerhet när besluten fattas långt från medborgarna.

Fyra av fem tillfrågade tycker att det är viktigt att medborgare deltar i samtal om hur våra gemensamma resurser används.

- Det innebär att det finns en mycket stor potential för att fortsätta utveckla medborgardialogen, avslutar Stefan Malmberg (S), 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog i sydöstra Skåne.Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes