2020-10-01 13:38Nyheter

Så har 2020 förändrat din kund

null

Under rådande pandemi har allt fler valt att spendera ännu mer tid online - och 30 procent av de nordiska konsumenterna uppger att deras nya uppkopplade tid är permanent. Vet du vad ditt företag måste göra för att framgångsrikt möta den digitala transformationen? Här är 3 tips på hur du möter upp kundernas nya beteende:

STÄRK VARUMÄRKESPERSONLIGHETEN
Att ha en genomarbetad varumärkespersonlighet skapar både långsiktiga och lönsamma relationer och kan vara den avgörande faktorn när det stormar. Det handlar helt enkelt om att förmedla emotionella associationer som skapar attraktion till utvald målgrupp.

HÄNG MED I TEMPOT
I och med att det digitala konsumtionsmönstret ändrats gäller det att vara snabbare och ännu mer tydlig i sin digitala närvaro. Dagens kunder har obefintligt tålamod, är svårövertygade och kritiserar öppet. Har du en plan för att bemöta detta på bästa sätt?

ÖKA LOJALITETEN
Den lojala kunden finns knappt längre. Här gäller det istället att uppdatera sig och ha koll på målgruppernas behov kontinuerligt för att lyckas skapa ett starkt varumärke och lojala kunder.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes