2016-06-02 16:27Nyheter

​Resvaneundersökning i Stockholms län

Under hösten 2015 genomförde Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Trafikverket en stor undersökning för att få veta mer om länsinvånarnas resvanor i vardagen. Syftet var att tillsammans kunna planera framtidens resande på bästa sätt.

SLL har bland annat undersökt hur resvanor se ut i olika delar av länet och hur de skiljer sig mellan olika åldrar och mellan män och kvinnor.

Under september och oktober skickade CMA Research på SLL:s uppdrag ut en enkät till 130 000 slumpmässigt utvalda invånare i länet. Enkäten var en resdagbok där man kunde logga alla sina förflyttningar under en dag.

Det handlade alltså inte bara om resor med kollektivtrafiken utan om alla sätt man tar sig fram på en vanlig dag.

Om resultaten

Resultatet av enkäten som nyligen färdigställts har försett SLL med bättre kunskap om hur man reser i vardagen.

Man har undersökt hur ofta och vart man åker bil, buss eller cykel. Eller om man inte reser alls. Man har också undersökt hur det ser ut i olika delar av länet och hur resvanorna skiljer sig mellan olika åldrar och mellan män och kvinnor.

Fyrtiofemtusen personer svarade på enkäten - en svarsfrekvens på drygt trettiofem procent. Det ligger på ungefär samma nivå som andra, nyligen genomförda resvaneundersökningar.

Slutsatser och utmaningar

Nästan hälften, fyrtionio procent, av de motoriserade resorna i Stockholms län sker med kollektivtrafik. Det är en hög andel.

Kollektivtrafiken har starkast ställning på vardagar. Allra mest reser man till och från innerstaden, och då främst till och från jobbet. På fritiden och helger dominerar bilen för dem som har tillgång till det. Resorna som görs på fritiden är också längre jämfört med resorna till och från jobbet. Här finns en potential till mer klimatsmart resande men också utmaningar.

När man reser på tvärs eller genom staden så väljer man hellre bilen än kollektivt.

Kvinnor reser mer hållbart än män – män reser längre per dag och till större del i egen bil. Äldre väljer att resa med bil lika mycket som medelålders.

Man ser även att där utbudet av kollektivtrafik är högt, där är också andelen kollektivresor högre.

Så används resultatet

Planeringen av kollektivtrafiken måste utgå från invånarnas behov och resvanor. Det är därför SLL har gjort denna undersökning. Resultatet blir ett av flera viktiga underlag i det långsiktiga arbetet att utveckla kollektivtrafiken.

Bland annat kommer resultatet att användas då SLL formulerar nya mål och bestämmer strategier för framtidens kollektivtrafik. 


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes