2013-07-10 11:36Nyheter

Region Skåne startar Sveriges största medborgarpanel

I höst startar Region Skåne Sveriges största medborgarpanel. Den kommer att vara internetbaserad och uppemot 4 000 slumpvist utvalda skåningar förväntas delta i panelen. Det berättade regionrådet Birgitta Södertun (KD) i Almedalen. CMA Research har fått uppdraget att bygga upp panelen och att genomföra undersökningar bland regionens medborgare.

- En medborgarpanel är en viktig satsning för Region Skåne, eftersom den kommer möjliggöra för oss att mer löpande och regelbundet få in medborgarnas synpunkter det arbete vi gör, berättar Birgitta Södertun, regionråd med särskilt ansvar för medborgardialog.

Från hela Skåne

Eftersom panelen ska ha kapacitet att på ett representativt sätt representera Skånes fyra "hörn" krävs en panel med omkring 1 000 deltagare från varje hörn.

- Många skåningar vittnar om att de inte har tid att delta i möten, säger Birgitta Södertun. Arbete, familjeliv och fritid fyller vardagspusslet. En av grundtankarna med medborgarpanelen är att det ska vara lätt att delta. Det ska gå att delta på vilken tid man vill och var man vill. Deltagarna behöver endast en e-postadress för att kunna medverka.

Ny metod

Medborgarpanelen har utformats av Region Skånes beredningar för medborgardialog i deras arbete med att utveckla nya dialogmetoder.

- En representativ medborgarpanel blir ett nytt kraftfullt verktyg i Region Skånes urval av dialogmetoder, berättar Rickard Wendel (M), ordförande för beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne.

- Vår panel ska vara representativ för Skånes befolkning och kommer därför att visa vad skåningarna tycker om Region Skåne och hur verksamheterna styrs. Det kommer att ge viktiga underlag inför beslut i de politiska nämnderna och styrelserna.

Fakta medborgarpanel

Medborgarpanelen är en grupp människor som ett par gånger om året svarar på frågor från Region Skåne via en enkät på en hemsida. Under hösten kommer ett slumpvist urval skåningar få en inbjudan att representera Skåne – ett mini-Skåne. Uppemot 4 000 medborgare förväntas delta i medborgarpanelen.Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes