2013-02-04 22:26Nyheter

Örebro och Tyresö kommuner anlitar CMA för brukarundersökningar

CMA har, efter offentliga upphandlingar, fått uppdragen att under 2013 genomföra elev- och föräldraenkäter i Tyresö kommun och i Örebro kommun.

Totalt omfattar de två uppdragen cirka 22 000 elever och föräldrar som kommer att få tillfälle att tycka till om den skola eller förskola där de/deras barn går. I undersökningen för Tyresö kommun har datainsamlingen nyligen påbörjats och resultatet planeras vara färdigställt i april. Örebro kommuns undersökning ligger något senare i planeringen med datainsamling i april månad och resultatrapportering klar till sommaren.

CMA har tidigare år genomfört elev- och föräldraenkäter åt skolor och utbildningsförvaltningar i bland annat Norrköping, Sundbyberg, Järfälla och Upplands-BroOm Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes