2014-04-25 13:15Nyheter

Nöjdare resenärer på Östgötapendeln

Tre av fyra resenärer är nöjda med Östgötapendeln. Kundservice och trafikinformation är två områden som får mycket höga betyg. Glädjande nog får samtliga kvalitetsområden som undersökts ett högre betyg i år än när motsvarande ombordundersökning genomfördes för tre år sedan.

Undersökningen genomfördes av CMA Research och besvarades av nästan 2700 resenärer ombord på Östgötapendeln under januari 2014. Resultaten ligger på högre nivåer inom samtliga kvalitetsområden jämfört med undersökningen 2011.

Högt helhetsbetyg för Östgötapendeln

Östgötapendeln utgör pulsådern i länets kollektivtrafik. Därför är det viktigt att dess kvalitet håller en hög nivå och regelbundet utvärderas för att kunna förbättras. Resenärernas totalintryck av Östgötapendeln ligger på medelbetyget 7,3 på en 10-gradig skala. 2011 var motsvarande siffra 6,6. Drygt hälften av de tillfrågade åker med Östgötapendeln minst fem dagar i veckan och den vanligaste formen av resa är till och från arbete eller skola.

Bra resultat inom flera områden

Undersökningen berör Tillförlitlighet, Kundservice, Trafikinformation, Fordonens inre och yttre skötsel, Kontroll och försäljning av färdbevis samt ett sammanlagt betyg i form av ett Totalintryck. Särskilt höga resultat uppnås för områdena Kundservice, Trafikinformation och Kontroll och försäljning av färdbevis som alla får ett medelbetyg på 8 eller högre.

Bättre tillförlitlighet

Störst förbättring, jämfört med 2011, syns inom områdena Fordonens inre och yttre skötsel samt inom området Tillförlitlighet. Eftersom dessa två områden tillsammans med Trafikinformation har stor påverkan på hur nöjd resenären känner sig är det extra roligt att se förbättringar inom dessa områden.

För övrig information kontakta

Eva Jylltorp, Kommunikationschef på ÖstgötaTrafiken, 013-37 11 10

Malin Lindström, Affärsutvecklare på Arriva Östgötapendeln AB, 0767 84 24 25Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes