2014-05-21 11:29Nyheter

Konjunkturen stärks

Både bankerna och företagen är fortsatt positiva till konjunkturutvecklingen. Över 70 procent av bankkontoren tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. Ungefär lika stor andel av företagen tror på en starkare konjunktur. Det framgår av två färska undersökningar som genomförts av CMA Research på uppdrag av Almi Företagspartner.

En majoritet, över 70 procent av bankkontoren, tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. När samma fråga ställs till små och medelstora företag ser bilden ungefär likadan ut. Över 70 procent tror att konjunkturen stärks. Den positiva attityd som växte fram under 2013 håller därmed i sig.

- Banker och företag har en fortsatt positiv syn på framtiden. Vi får samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Det är inte bara bankernas utlåning som ökar, vi ser också en ökad efterfrågan i Almis utlåning till små och medelstora företag, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner.

Utlåningen till företag

En tredjedel av bankkontoren uppger att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal. Man är mycket positiv till den kommande utlåningen, närmare hälften av kontoren tror att utlåningen ökar under det kommande året. När företagen svarar på frågan om lånebehovet svarar 26 procent av företagen att lånebehovet ökade under första kvartalet. På längre sikt tror mer än 30 procent av företagen att lånebehovet kommer att öka. 41 procent av företagen uppger att lånebehovet avser rörelsekapital och 25 procent att det avser maskiner och inventarier.

Bankernas kreditvillkor

En majoritet av bankkontoren uppger att både utlåningsmarginal och möjligheten för befintliga företag att få lån är oförändrade. Även bland företagen anser en majoritet att möjligheten att få lån är oförändrad.

- I sämre tider stramar bankerna åt sina kreditvillkor. Men vi får inga sådana signaler nu. Att en majoritet bland både banker och företagen säger att kreditvillkoren är oförändrade ska tolkas positivt, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningarna

Undersökningarna genomförs varje kvartal av CMA Research på uppdrag av Almi Företagspartner AB. Bankundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Företagsundersökningen är baserad på en webbenkät som har besvarats av 508 företagsledare eller ekonomiansvariga i små och medelstora företag. De senaste undersökningarna är baserade på telefonintervjuer under perioden 17 - 31 mars 2014.

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes