2012-01-27 08:20Nyheter

Hushållen mindre pessimistiska

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg drygt sex enheter i januari, men indikatorn ligger fortfarande under det historiska genomsnittet.

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi, ökade drygt sju enheter under januari, men hushållen är fortfarande mer pessimistiska än normalt om svensk ekonomi.
Mikroindex, som speglar synen på den egna ekonomin, steg närmare sex enheter i januari och hamnar därmed i nivå med det historiska genomsnittet.
 
Konjunkturbarometern Hushåll är en månadsvis intervjuundersökning som belyser hushållens uppfattning om sin egen respektive den svenska ekonomins utveckling. CMA Research genomför undersökningen på Konjunkturinstitutets uppdrag med 1 500 telefonintervjuer varje månad sedan 2009.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes