2014-06-02 14:07Nyheter

Goda omdömen i CMAs kundundersökning

Under våren 2014 genomförde vi vår återkommande kundundersökning. Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten om hur ni upplever samarbetet med CMA Research.

Resultatet av undersökningen visar att Nöjd-Kund-Index (NKI) för CMA Research uppgår till 80 på en hundragradig skala. Resultatet ligger i nivå med fjolårets värde och klart över genomsnittet för verksamheter inom svenskt näringsliv (värde 69). Vi får fortsatt höga betyg gällande bland annat vår kompetens, flexibilitet och lyhördhet vilket är glädjande. Resultatet visar även att vi har förbättringsmöjligheter gällande att informera om vad vi kan.

Vi arbetar nu med att ta fram åtgärdsplaner som förhoppningsvis leder till ett ännu bättre samarbete framöver. Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes