2018-03-27 10:29Nyheter

​Delaktighet och involvering har ökat i primärvården

När drygt 80 000 personer besvarar frågor om sina besök i primärvården är majoriteten positiva. De känner sig väl bemötta och är i högre grad än tidigare delaktiga och involverade. Det visar resultaten från Nationell Patientenkät som genomfördes av CMA Research/Origo Group inom primärvården under slutet av 2017.

– Det är verkligen glädjande att patienterna både känner sig mer delaktiga och känner sig väl bemötta. Vi vet ju att svensk vård har medicinska resultat i världsklass, men att vi hittills legat sämre till inom dessa områden, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Resultatet visar även att upplevelsen av kontinuitet och koordinering förbättrats något.

Tillgängligheten försämrad

Resultatet visar övergripande på en svag försämring av helhetsintrycket av vårdmötet. En stor del av förklaringen är att upplevelsen av tillgänglighet har försämrats, framför allt bland äldre patienter som utgör en stor del av patienterna i primärvården.

Ett exempel på en tillgänglighetsaspekt som försämrats är hur nöjd man är med de sätt man kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på exempelvis 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat, där andelen positiva svar har minskat med knappt fyra procentenheter.

Patienterna har också möjlighet att lämna kommentarer, som vårdcentralerna får ta del av. Ett kort urval av dessa:

”Önskar att man kunde få träffa samma läkare när man återkommer, så man kan göra en uppföljning. Nu blir det som att starta om på ruta nr 1 varje gång.”

”Bättre bemötande och uppföljning i livet har jag aldrig upplevt.”

”Går att komma i kontakt med sjuksköterska för rådgivning och läkare snabbt.”

”Tycker mycket om vårdcentralen. Får alltid snabb hjälp och ett professionellt bemötande.”

”Skulle vara trevligt om man fick träffa sin husläkare när man blir akut sjuk, men förstår att det är svårt då hon har enormt många patienter.”

Ta del av resultaten här www.patientenkat.se (öppnas i ny flik)

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Enkäten skickades ut av CMA Research/Origo Group till patienter som besökt en hälso-/vårdcentral under oktober månad 2017. Svarsperioden var 2017-11-27 – 2018-01-07. Totalt har 82 445 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.

Totalt har 36 869 patienter valt att lämna kommentarer, så kallade öppna svar.

Andelen digitala svar har ökat avsevärt. Detta har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling av patienternas upplevelse till hälso- och sjukvårdens verksamheter. 


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes