2015-09-29 15:00Nyheter

CMA har vunnit tre SLL-upphandlingar

CMA har under den senaste tiden vunnit tre stora upphandlingar från SLL – Stockholms läns landsting; nämligen resvaneundersökning, medarbetarundersökningar samt kund- och marknadsundersökningar.

Resvaneundersökningen pågår just nu, hela 130 000 enkäter skickas med post där länsinvånarna tillfrågas om resvanor och ombeds göra en resedagbok för en given veckodag.

Medarbetarundersökningarna ska genomföras i samtliga verksamheter inom SLL med totalt ca 45 000 anställda. Ramavtalet är på tre plus ett år med start 2016.

Det tredje ramavtalet avser kvantitativa och kvalitativa marknads-, målgrupps- och kundundersökningar, statistisk analys och verktyg för webbenkäter. SLL har cirka 30 verksamheter som i olika grad har behov av dessa tjänster, SLL:s syfte med upphandlingen har varit att hitta en väl fungerande och flexibel leverantör som täcker verksamheternas samlade och varierande behov. Avtalet påbörjades under 2015 och gäller två plus två år.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes