2015-11-13 16:02Nyheter

​CMA genomför resvaneundersökning varje dag hela året

CMA har under 2015 genomfört en resvaneundersökning om privatpersoners resvanor på uppdrag av Trafikanalys. Kontraktet förlängs nu ytterligare ett år innebärande att CMA fortsätter att genomföra telefonintervjuer på årets samtliga dagar, totalt ca 10 000 intervjuer.

Trafikanalys ansvarar bl.a. för den officiella statistiken inom området transporter och kommunikation. Data från undersökningen ger viktig bakgrundsinformation för utformning av den nationella och regionala trafikpolitiken, utveckling av infrastruktur och trafikutbud, trafiksäkerhetsarbetet och forskning samt utveckling kring människors resande och kommunikation.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes