2016-03-08 08:30Nyheter

​CMA genomför Hälso- och sjukvårdsbarometern på uppdrag av SKL

CMA Research vann nyligen en upphandling avseende Hälso- och sjukvårdsbarometern på uppdrag av SKL – Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att fånga medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. 

Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringsarbete både lokalt och nationellt som stimulerar till en demokratisk dialog. 

CMA kommer att samla in drygt 40 000 svar per år. Undersökningen genomförs vår och höst. Ett stratifierat urval görs för vart och ett av Sveriges 21 landsting/regioner. Datainsamlingen genomförs med en kombination av webbkodsbrev, sms-påminnelser och telefonintervjuer.

Resultaten redovisas i rapporter på olika nivåer och i en webbaserad rapportportal med möjligheter till egen analys.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes