2014-11-10 11:01Nyheter

CMA genomför ett flertal resvaneundersökningar

CMA har under det senaste året genomfört resvaneundersökningar på uppdrag av Östgötatrafiken, SLL Waxholmsbolaget, Trafikanalys, Österåkers kommun, Lidköpings kommun och Region Skåne. Datainsamlingsmetoderna varierar mellan ombordmätningar och kombinationer av postala enkäter, telefon och webb.

Resvaneundersökningar kan genomföras på olika sätt. I de undersökningar som CMA genomför används olika metoder.

I somras genomförde CMA en resvaneundersökning där 10 000 enkäter samlades in ombord på Waxholmsbolagets turer i Stockholms skärgård.

Vi har precis avslutat en omfattande resvaneundersökning där 30 000 östgötar tillfrågades om sina resvanor. Datainsamlingen gjordes postalt kombinerat med telefon och webb. Vi genomförde för en tid sedan en undersökning på uppdrag av Österåkers kommun med ett liknande metodupplägg.

CMA vann nyligen en upphandling avseende en nationell resvaneundersökning på uppdrag av Trafikanalys, där ca 10 000 telefonintervjuer ska genomföras under årets alla 365 dagar. För Region Skåne och Lidköpings kommun genomförs också resvaneundersökningar med enbart telefonintervjuer.

Om du vill har mer information om resvaneundersökningar, kontakta Henrik Brandes, henrik.brandes@cmaresearch.se, 0708-999795.Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes