2015-03-25 16:31Nyheter

Bästa uppsatsen utsedd av SMIF

Svenska marknadsundersökningsföretag (SMIF) fortsätter arbetet med att dela ut pris till den bästa uppsatsen inom research-området.

Priset Årets Nykomling delas ut på Market Research & Insight Summit den 15 april i Stockholm. Årets Nykomling 2015 går till Elena Dreger och Anders Reje, fd studenter vid Umeå universitet.

Det vinnande bidraget heter “Marketing Sustainability in Charter Tourism” – The Influence of Brands, Eco-Labels and their Combination on the Swedish Charter Tourist’s Decision Making. Undersökningen belyser ett högaktuellt område, nämligen hållbara turistalternativ.

Det handlar om att skapa synergier mellan varumärken och ekomärkning. Genom att använda sig av av Co-branding kan man skapa en trovärdig varumärkesbreddning, försvara sig mot konkurrenter samt skapa en förhöjd upplevelse. Uppsatsen ger ockå konkreta förslag på hur turism- och ekomärkningsorganisationers marknadskommunikation kan utvecklas för att bli mer konsumentanpassad.

Ett lyckat samarbete har potential att uppnå synergieffekter som fångar upp de unika styrkorna, som inträffar när båda varumärkena adderar värde till samarbetet. Att ekomärka charterresor är ett steg i rätt riktning.

Juryn har bestått av: Henrik Brandes, CMA Research, Anna Broback, SMIF, Marie Sommar, Norstat och Erik Tageson, YouGov.

Juryns motivering lyder enligt följande: Med en ambitiös ansats har studenterna belyst ett viktigt och relevant ämne. Metodvalet med både djupintervjuer med branschföreträdare och en Conjoint-analys av en undersökning bland resenärer, tillsammans med tidigare studier och teori, leder fram till konkreta slutsatser och intressanta diskussioner.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes