2014-03-27 08:30Nyheter

Barometerindikatorn på väg ned mot normalnivå

Konjunkturinstitutets Barometerindikator minskade 2,5 enheter i mars, från 104,0 i februari till 101,5. Efter att ha minskat 3,1 enheter i februari har den därmed backat 5,6 enheter på två månader. Alla indikatorer noterade en minskning.

Mest sjönk konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet, med 3,2 respektive 3,6 enheter och dessa ligger nu nära det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för hushållen, där CMA Research genomför datainsamlingen, backade endast 0,1 enhet och även den ligger nära genomsnittet. Indikatorerna för detaljhandel och privata tjänstenäringar ligger fortfarande klart över sina historiska genomsnitt.

Hushållens konfidensindikator minskade marginellt med 0,1 enheter i mars, från 99,7 i februari till 99,6. Den ligger därmed strax under det historiska genomsnittet. Tre av de fem ingående frågorna bidrog negativt. Den negativa förändringen var störst när det gäller synen på svensk ekonomi i nuläget och förväntningarna på svensk ekonomi om tolv månader. Även bedömningen av egen ekonomi i nuläget var mer negativ. Hushållens konfidensindikator bygger på 1 500 telefonintervjuer varje månad, genomförda av CMA Research.


Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri sjönk 3,2 enheter i mars. Efter en minskning med 4,2 enheter månaden innan ligger den nu nära sitt historiska genomsnitt. Två av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Bedömningen av färdigvarulagren var mindre positiv och bedömningen av orderstockens storlek var mer negativ jämfört med förra månaden. Företagens produktionsplaner var dock mer optimistiska.


Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk 3,6 enheter i mars och ligger nu återigen nära det historiska genomsnittet. Båda frågorna som ingår i indikatorn bidrog negativt i mars. Omdömena om orderstocken har ändrats i negativ riktning och företagens sysselsättningsplaner har justerats ned.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade 1,2 enheter i mars, men ligger fortfarande klart över det historiska genom-snittet. Endast en av de tre frågorna bidrog till nedgången. Det var företagens bedömning av varulagren som var mindre positiv än förra månaden. Försäljningsutfallet var något mer positivt och förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna steg.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 1,9 enheter i mars, vilket var nästan lika mycket som i februari. Den ligger nu 4 enheter över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Utfallet för efterfrågan var lägre än tidigare och förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska. Dessutom bedömdes utvecklingen av företagens verksamhet inte lika positiv.Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes